قیمت روز گل زعفران را از فروشگاه ما دنبال کنید. اگر قصد خرید گل زعفران را دارید می توانید قیمت هر کیلو گل زعفران را به صورت روزانه از طریق سایت ما پیگیری کنید.

با شروع فصل برداشت گل زعفران در استان های خراسان؛ بازار خرید و فروش گل زعفران رونقی دوباره می گیرد. بسیاری از کشاورزان اقدام به قروش گل زعفران می کنند و تاجران نیز برای تولید انواع زعفران، اقدام به خرید گل زعفران می نمایند.

در این زمان؛ قیمت گل زعفران سال 98 برای این افراد مهم است. در همین راستا در سایت ما، قیمت گل زعفران هر روز به روز رسانی شده و می توانید از قیمت لحظه ای گل زعفران مطلع شوید.

بسته به کیفیتی که گل زعفران دارد؛ قیمت هر کیلو گل زعفران متفاوت خواهد بود. هر چقدر گل‌ زعفران دارای کلاله های درشت تر و ضخیم تری باشد، قیمت یک کیلو گل زعفران هم بیشتر خواهد بود.

شاید بپرسید یک کیلو گل زعفران چقدر زعفران می دهد؟ بسته به کیفیت گل زعفران مقدار زعفرانی که بدست می آید متفاوت است اما بطور میانگین از هر کیلو گل زعفران حدود سه مثقال زعفران به دست می آید.

قیمت روز خرید و فروش گل زعفران 
ردیف تاریخ امروز قیمت هر کیلو گل زعفران 
23 98/08/21 56تا 60 هزار تومان
22 98/08/20 55 تا 60 هزار تومان
21 98/08/19 54 تا 60 هزار تومان
20 98/08/18 56 تا 61 هزار تومان
19 98/08/17 50 تا 67 هزار تومان
18 98/08/16 40 تا 55 هزار تومان
17 98/08/15 55 تا 60 هزار تومان
16 98/08/14 48تا 60 هزار تومان
15 98/08/13 45 تا 60 هزار تومان
14 98/08/12 30 تا 40 هزار تومان
13 98/08/11 30 تا 45 هزار تومان
12 98/08/10 30 تا 45 هزار تومان
11 98/08/09  40 تا 50 هزار تومان
10 98/08/08  40 تا 50 هزار تومان
9 98/08/07  40 تا 55 هزار تومان
8 98/08/06  50 تا 65 هزار تومان
7 98/08/05  60 تا 70 هزار تومان
6 98/08/04  60 تا 75 هزار تومان
5 98/08/03  70 تا 80 هزار تومان
4 98/08/02 75 تا 80 هزار تومان
3 98/08/01 75 تا 85 هزار تومان
2 98/07/30  90 تا 95 هزار تومان
1 98/07/29  ۸۵ تا۹۰ هزار تومان